top of page

שיר ישראלי - דפנה ארמוני - היא תיקח אותך - מילים ולחן: שלום חנוך


היא תיקח אותך
דפנה ארמוני מילים ולחן: שלום חנוך היא תיקח אותך אליה אל ביתה אשר בעמק בעונת פריחה שם הרוח מנהמת אל מקום חולמים בלילות קסומים - היא תיקח אותך היא תוביל אותך איתה בין הסוף המתנועע שם גבוהים עצי המנגו מסתירים את הירח ונופל הצל על פרי בשל היא תיקח אותך היא תפתח אותך פתאום כשינועו שפתותיה היא תיגע בך בשקט בלחש מילותיה ותיראה בתוך עיניה את פניהם של ילדיך היא תיקח אותך היא תדליק אותך לאט בניצוץ שבעיניך היא תמשוך אותך למטה אל עומק סודותיה ותעוף בעקבותיה עד אליה עד אליך היא תיקח אותך היא תיקח אותך היא תיקח אותך היא תיקח אותך היא תיקח אותך היא תיקח אותך איתה בקולה הרך כמשי ותבוא אל מיטתה כמו הנשר אל הרשת היא תעיר בך להבה שכוחה - היא תיקח אותך היא תוביל אותך איתה כל ימיך לילותיך ותבוא בחדריה אל ארצות חלומותיך ותדע ששוב לא תהיה עצוב היא תיקח אותך היא תפתח אותך פתאום כשינועו שפתותיה היא תיגע בך בשקט בלחש מילותיה ותיראה בתוך עיניה את פניהם של ילדיך היא תיקח אותך היא תדליק אותך לאט בניצוץ שבעיניך היא תמשוך אותך למטה אל עומק סודותיה ותעוף בעקבותיה עד אליה עד אליך היא תיקח אותך אתה הנבחר, אתה הנבחר כי קסמת בעיניה היא תיקח אותך אליה תשמח אותך אז תדע הנה הגעת ותבוא בשעריה אז תדע הנה נתת את חייך בחייה היא תיקח אותך
bottom of page