top of page

שיר ישראלי - הולך בטל אריאל זילבר  מילים: מאיר אריאל לחן: אריאל זילבר


הולך בטל
אריאל זילבר מילים: מאיר אריאל לחן: אריאל זילבר קיימים 7 ביצועים נוספים לשיר זה אקורדים עצמאי בשטח לא צריך טובות הוא אפילו לא מחזיק רשימת כתובות שרוך אחד קרוע שרוך אחד כבר אין פעם צעד לא בטוח פעם צעד כן הולך בטל, הולך הולך בטל הרחובות נותנים לו זמן בלי חשבונות פה ושם הוא מגלגל סימטאות קטנות מחפש בחושך חומר ללחישה למקרה שייתקל באוזני אישה הולך בטל, הולך הולך בטל בעיניו יש "מה זה כל זה"? הוא גם קצת רעב אולי גם קצת הוא נהנה להרגיש כאב מחפש בחושך שמץ לראותו למקרה שייתקל פתע במותו הולך בטל, הולך הולך בטל
bottom of page