top of page

שיר ישראלי - שימי תבורי - אליך אלוהי - מילים ולחן: אביהו מדינה


אליך אלוהי

שימי תבורי מילים ולחן: אביהו מדינה רק אליך, אלוהי קורא אני בלי קול רק אותך תמיד ביקשתי רק אותך מכל שתשמע אותי קורא סומא מתוך הליל ותאיר לי את הדרך שלא אהיה נופל כי ידעת את כל לב וידעת מה כואב מה אסור מה מותר מהו רע מה ישר אני יודע מעיניך לא נעלם דבר יש תמים וחכמים ויש גם בני אדם כאדונים ישחקו הם, וגבה ליבם ולשונם כצדיקים, בסתר חידתם אך לך הכל גלוי הוא לך בורא עולם

bottom of page