top of page

שיר ישראלי - שש עשרה מלאו לנער - גבי שושן  - מילים: עלי מוהר - לחן: צביקה נוי וקובי אושרת


שש עשרה מלאו לנער
גבי שושן מילים: עלי מוהר לחן: צביקה נוי וקובי אושרת שש עשרה מלאו לנער וליבו המה היא היתה יפה כלבנה במלואה שושנים בלחייה שמש בשערה תלתלים רכים כמה לבן הוא צווארה והוא אהב אותה והוא חלם דמותה והוא רצה בה וכך התחיל העצב המתוק והבדידות חונקת את הצחוק שש עשרה מלאו לנער וליבו המה הוא כתב שירים עם שחר ולחש את שמה ברחוב שבו היא גרה הסתובב שעות כדי לראות אותה עוברת עם החברות. והוא אהב אותה... היא למדה בעצם בכיתה המקבילה הוא ראה אותה רק מדי פעם בהפסקה וכך התחיל העצב המתוק והבדידות חונקת את הצחוק נערה יפה ונער ככה זה היה נערה יפה מוקפת אור ואהבה שושנים בלחייה שמש בשערה תלתלים רכים כמה לבן הוא צווארה.

bottom of page