top of page

שיר ישראלי - הנשמה - אלי לוזון


יקומו שירי לנדוד במקומי ילכו לפני קולי וגם שמי יקומו שירי לנדוד במקומי ישאו את קולי יפיצו את שמי ואחריהם דומם אשאר ומכאובי בלי שם יוותר עם רדת ערב בשעת הדממה בי מתעטפת הנשמה פזמון: הנשמה הנשמה, בדומיה בכי הנשמה הנשמה הנשמה, הישמע שיר הנשמה (הנשמה הנשמה, בדומיה בכי הנשמה הנשמה הנשמה,) הישמע שיר הנשמה נגלת לעני נפלאת מכוחי נגעת בחיי נגעת בליבי נגלת לעני נפלאת מכוחי נגעת בחיי נגעת בליבי באתי בערב צחה ותמה ומן העצב עולה הנחמה עם רדת ערב בשעת הדממה תני ואשיר לך את שיר הנשמה פזמון: הנשמה הנשמה, בדומיה בכי הנשמה הנשמה הנשמה, הישמע שיר הנשמה (הנשמה הנשמה, בדומיה בכי הנשמה הנשמה הנשמה,) הישמע שיר הנשמה הנשמה הנשמה, בדומיה בכי הנשמה הנשמה הנשמה, הישמע שיר הנשמה הנשמה הנשמה, בדומיה בכי הנשמה הנשמה הנשמה, הישמע שיר הנשמה הנשמה הנשמה, בדומיה בכי הנשמה הנשמה הנשמה, הישמע שיר הנשמה

bottom of page