top of page

שיר ישראלי - זה כל הקסם נימרוד לב ואורלי פרל  מילים ולחן: נימרוד לב


זה כל הקסם

נימרוד לב ואורלי פרל מילים ולחן: נימרוד לב מסתכלים עלי כל הזמן מה הם רוצים מה אכפת לי בעצם אומרים לי שאני חצי בן אדם והיא חצי משוגעת אבל זה כל הקסם כשאני רואה אותך אני רואה את מה שבא לי לראות אותך כמו שאת כשאת פורשת כנפיים אני צייר ואת זמרת בארים אדומה אני מוכן ואת רוקדת בתוך הנשמה ואין דבר יותר נכון מאותה הנשימה כמה זמן אני חולמת בהקיץ משתדלת להציץ אבל אין כלום בעיניים גם מילים הן ריקות כמו האוויר שאני נושפת כל הלילה נושמת ונושפת מתאדה לשמים

bottom of page