top of page

שיר ישראלי - ריקדי - ישי לוי  - מילים: אברהם לוי - לחן: יואב ארבלי


ריקדי

ישי לוי מילים: אברהם לוי לחן: יואב ארבלי

מה יפות הן שתי עיניה, אש הלהבה מבטים שלחו אליה, אש בתוך ליבה "לי נגנו", ביקשה היא, "לי נגנו בקול" "לא נפסיק", אמרה היא, "עד יעלה האור". ריקדי, ידך הניפי את בתוך הקצב את בתוך הקסם ריקדי ריקדי ריקדי. היא סובבת כחולמת, מוחאים לה כף מרחפת ומוקסמת כמו ציפור כנף פתע היא גועשת כמו גל ים אכזר ומיד חומקת כמו היתה פרפר. ריקדי, ידך הניפי... הצעיף אשר עליה לה שומר סודות לי בורקות הן שתי עיניה, לוהטות יוקדות את ידה שולחת אל המעגל היא בוחרת לה נער, נער מאושר.

bottom of page