top of page

שיר ישראלי - רק אתמול - אריק איינשטיין ויפה ירקוני - מילים: ג'ון לנון ופול מקרטני - לחן: ג'


מילים: ג'ון לנון ופול מקרטני לחן: ג'ון לנון ופול מקרטני תרגום: חיים חפר רק אתמול לי בנית ארמונות בחול קולך שטף כגל גדול מתי היה זה, רק אתמול יום עבר מן הסתיו עלה אחד נשר רק הקמט על הכר נשאר רק יום אחד, רק יום עבר ובליבי, נותרה עיר זרה בלי ים כחול בלי ארמון בחול ובלי צחוק ובלי אתמול רק אתמול (לה לה לה לה) לי לחשת על אהבה בלי סוף אמרת את שלי מה טוב מתי היה זה, רק אתמול ובליבי נותרה עיר זרה שאין בה חול אין ארמון בחול ואין צחוק ואין אתמול רק אתמול לי בנית ארמונות בחול קולך שטף כגל גדול מתי היה זה, רק אתמול

bottom of page