top of page

שיר ישראלי  - איזו ארץ יפה - מישוט בארץ  יפה ירקוני  מילים ולחן: ניסן כהן הברון

- איזו ארץ יפה - מישוט בארץ יפה ירקוני מילים ולחן: ניסן כהן הברון תנו לנו תרמיל על השכם ואז נלך מעזה עד בית לחם, ועת נבוא לבית לחם נשירה שם זמר לאברהם מבית לחם נמשיכה ליריחו, שם נשיר ליהושע את שירתו, ים המלח נחצה על גבי ספינה - אנו כבר במצדה נשירה שיר, איזו ארץ יפה! נהלך לארכה, מסיני עד גולן - עד גולן נשירה שיר, איזו ארץ יפה! נהלך לרחבה מירדן ועד ים. מן הצוק לדימונה בצעד קל שם נשיר לסימונה ולמיכל בבאר שבע נתפס מנוחה קצרה בצל עצי שקמה. בצפון נטפס על גבי חרמון ונחליק מטה מטה אל המדרון, כשנשוב אל הבית מהצפון נשיר את הפזמון:

bottom of page