top of page

שיר ישראלי - אילנית- מה עושים כשכואב


מה עושים כשכואב? בוכים וסוגרים את הלב ולאיש לא פותחים לדעת לבד את הטעם המר ומה יהיה כשיגיע מחר מה עושים כשכואב? מחפשים מישהו אוהב את הראש לשים על כתף חזקה שתוכל לשאת את הבכי החם ואת כל האמת מה עושים כשכואב? צועקים הנה זה מתקרב, לא מחכים והזעם יוצא לאוויר העולם מתרגש, מתנגש ונרגע כמו הים מה עושים כשכואב? צועקים הנה זה מתקרב, לא מחכים והזעם יוצא לאוויר העולם מתרגש, מתנגש ונרגע כמו הים מה עושים כשכואב? בוכים וסוגרים את הלב ולאיש לא פותחים לדעת לבד את הטעם המר ומה יהיה כשיגיע מחר

bottom of page