top of page

שיר ישראלי - רוחמה רז - רגע ניצחון - מילים: רחל שפירא לחן: נחצ'ה היימן


רגע נצחון

רבקה זוהר מילים: רחל שפירא לחן: נחצ'ה היימן אה, אני צוחקת ובוכה, אני נושמת לרווחה, והקרירות המלוחה, רומזת לי: הישארי לא כאורחת. אה, הבט, הבט בי אל תירא, זה החיבור, זו הבחירה, זה המקום, זו הזירה, אולי תפגוש אותי היום כמנצחת. ובחלון, אני רואה דמותי, כשהוידוי נמלט מפי, מתי מתי היה זה, כוחי ניטל, קולי נבהל, וליל ארוך ביום נמהל. הבט, הבט, ואל תסב ראשך, אני עולה מחשיכה, כל ניד עפעף מזכיר לי, אני פוקחת את עיני שנית. אה, האם אני המרגיעה, את החשש והיראה, אני עצמי כולי פליאה, מאחורי שנים מרות בהן נצרבתי. אה, האם אני זו הברוכה, שפתי שלי לא נשכחה, אני השבה מבריחה, חושי ערים אל הפנים שכה אהבתי.

bottom of page