top of page

שיר ישראלי - ישי ריבו - מציל אותי כל יום - מילים:ישי ריבו -לחן: ישי ריבו ומאור שושן -עיבודים והפקה מ


זה קרוב לוודאי ,רחוק מלהיות ספק וככה זה,הזמן הזה עשה מזה עיניין אבל זה רק עיניין של זמן עד שיסתדר הציפיה היא גדולה, הניצנים כבר נראו וככה זה,העם הזה לא יניח לעצמו- עד שיבוא אליהו זכור לטוב פזמון: ואיך שהוא בסוף יהיה רק טוב הנה מוכנים,כמה עננים, לשוב לשטוף הכל ואיך שהוא בסבך,נגלה לי שביל של אור והוא מושך אותי,חצי בעל כרחי, מציל אותי כל יום הציפיה היא גדולה ,ההשלכות גם כן וזה שנים שמחכים לגאולה ממש כמו בימים ההם בזמן הזה

bottom of page