top of page

שיר ישראלי - מה שלומך אחות - משה בקר  - מילים ולחן: נעמי שמר


מה שלומך אחות

משה בקר מילים ולחן: נעמי שמר מה שלומך אחות הבוקר מה שלומך אחות מזג האוויר הזה מזכיר לי נשכחות טוב שהחלון פתוח יש לשמור על קור הרוח ועל הכוחות אין הרבה סיבות לשמוח בא יותר לבכות אין כמעט לאן לברוח יש עוד לחכות יד נעלמה כונסת גם את פירורי החסד גם את המכות בשעה שקשה לי לשיר והכל מתמוטט על ראשי התרשי לי לזכור ולהזכיר תמיד לך יש אותי לי יש אותך לנו יש אותנו יש דבר אחד שכבר ידוע לי על פה מה שלא נולד בדמע לא שווה הרבה מה שלא נולד בדמע הוא לא יקצר בזמר ולא יביא מרפא מאדם אני לקחתי ואליו אשוב וסביבי המיית הבית ולבבי קשוב וסביבי המיית הבית מרגיעה אותי בינתיים זה מה שחשוב בשעה שקשה לי לשיר... מה שלומך אחות הבוקר מה חדש אצלך איך על סביבותיו הרוח שוב סובב הולך תיכף יתגלו שמים אל תסתירי את פניך אל יחדל קולך

bottom of page