top of page

שיר ישראלי - חבר - אילנית - אהוד מנור - קובי אשרת הנרי ברטר


חבר‬‎ - אילנית - אהוד מנור - הנרי ברטר - קובי אשרת

את השיר על גשמי חשוון המשיבים פרחים לסתיו את השיר על ילדי סיוון חולמים בשמש הזהב ואת השיר המתעקש לומר שלא הכל עובר ואת השיר שמבקש שלעולם לא תישבר חבר תודה מעומק הנשמה אני זוכרת יד חמה את כל מילות הנחמה המנגינה עוד מקווה צעדייך מלווה ומזמרת עוד תראה כמה טוב יהיה ...!

את הצעד הבא בוחן ושוב נתחיל מבראשית עם הבטחה מגילגול אחר שעוד סובבת חרישית ועל הים והחולות מעל הגשר הבוער כמו שיר ישן בשני קולות שלעולם לא נוותר !

bottom of page