top of page

שיר ישראלי - דוד ושאול - כבוד סגן ראש העיר - אהוד בנאי מילים ולחן: אהוד בנאי


כבוד סגן ראש העיר

אהוד בנאי מילים ולחן: אהוד בנאי כבוד סגן ראש העיר אדון נכבד יש עניינים חריגים במיוחד שגורמים לי לחוש כה נבוך ומפוחד אדוני הנכבד אני אזרח צנוע שומר חוק אבל איני יכול יותר לשתוק מזימה אפלולית מתרקמת מתחת לאפינו מאיימת להפר את שלוות עירנו לתשומת ליבך כבוד הסגן אקווה שתפעל בנידון כמובן בגן הציבורי החביב שלנו גדלים צמחים לא חוקיים ובמצפה הכוכבים שומו שמיים יש יצורים מעולמות אחרים בלילה יש לחישות מביתן פחי הזבל שוב אותה מועצת זדון שכונתית ואיפה המשמר האזרחי והיכן המועצה הדתית לתשומת ליבך כבוד הסגן אקווה שתפעל בנידון כמובן סניף הדואר הפך למאורת פריצים הם מנגנים שם רוק ושוברים ביצים ובספריה העירונית איזה אסון ספרניות מפזזות עירומות במסדרון לתשומת ליבך כבוד הסגן אקווה שתפעל בנידון כמובן אני לא אפול קורבן אני האזרח הקטן אני לא עשיתי שום דבר שמגיע לי כזה יחס כבוד הסגן אני האזרח הקטן

bottom of page