top of page

שיר ישראלי - עדנה לב - יותר - יצחק קלפטר - עיבוד אריק רודיך - מילים יהונתן גפן - 1987


נלמד לחיות עם מה שיש / לא נחפש דבר אחר. אבל נמשיך ונבקש / מילת תפילה אחת יותר מתי נהיה יותר קרובים / מתי נרגיש ונוותר כולם רוצים להיות טובים / אבל אפשר היה יותר יותר אהבה יותר הקשבה/ יותר אמונה בין אדם לאדם יותר שלום יותר תקווה /פחות קנאה ושנאת חינם יותר נשמה יותר אלוהים/ יותר הבנה ביני לבינך יותר שמחה יותר חיים/ פחות לבד יותר איתך נלמד לחיות עם מה שיש / לא נחפש דבר אחר. אבל נמשיך ונבקש / מילת תפילה אחת יותר יותר שמחה שלי שלך /הרבה יותר מילים חמות פחות שקרים פחות דמעות / פחות למות יותר לחיות

bottom of page