top of page

שיר ישראלי - כוורת - העולם שמח - מילים: אלון אולארצ'יק ודני סנדרסון -לחן: אפרים שמיר


צפוף באוזן (1975) מילים: אלון אולארצ'יק ודני סנדרסון לחן: אפרים שמיר ידענו ימים טובים מאלה החדשות היו קטנות והיום הם גדלו וזה לא פלא אתה בעיניינים ואין לך לאן לפנות יד ביד הולכים בטיילת משנים נושא חשוב יותר להיות שפוי ולא לדעת מה קורה אה יה יה יה העולם שמח העולם זורח העולם שוכח אה יה יה יה העולם שמח עצים שכרתו אותם בלילה מחר יעשו מהם נייר ועליו מהומות בדרום איטליה ובספרד רכבת נפרדה מהקטר עיתונים בבוקר בערב ובצהריים העסק של החדשות תמיד חדש יותר מדי אה יה יה יה העולם שמח... מכשיר שבונים אותו ביפן ומביאים באוניה מספר מה לפני שעה קרה כאן באופן מיידי צרות שלו צרות שלך ואני יושב במקלחת מסרב לצאת ואם תשמע דבר חדש תודיע לי אך לא כעת

bottom of page