top of page

שיר ישרלאי - ישראל יצחקי - אבא'לה בוא ללונה פארק - מילים: ישראל יצחקי ויוסף כנען - לחן: ישראל יצ


אבאל'ה בוא ללונה פארק

ישראל יצחקי מילים: ישראל יצחקי ויוסף כנען לחן: ישראל יצחקי אם אותי תיקח ללונה פארק תראה איך אהיה ילד טוב מהיום לטובה אשתנה ואחדל להגיד "לא רוצה" אבאל'ה בוא ללונה פארק נרכב על הסוס הלבן אבאל'ה בוא ללונה פארק תהיה גם אתה חבר'מן אבאל'ה בוא ללונה פארק שם נחמד, עליז ונפלא אבאל'ה בוא ללונה פארק נתנדנד על הנדנדה ניסע נסתובב בגלגל הענק יהיה כה יפה, שנינו נצחק למעלה למטה, ימינה ושמאל אל תפחד, אני לא אפול אבאל'ה בוא ללונה פארק נרכב על הסוס הלבן אבאל'ה בוא ללונה פארק תהיה גם אתה חבר'מן אבאל'ה בוא ללונה פארק נרכב על הסוס הלבן אבאל'ה בוא ללונה פארק תהיה גם אתה חבר'מן אבאל'ה בוא ללונה פארק שם נחמד, עליז ונפלא אבאל'ה בוא ללונה פארק נתנדנד על הנדנדה ניסע נסתובב בגלגל הענק יהיה כה יפה, שנינו נצחק למעלה למטה, ימינה ושמאל אל תפחד, אני לא אפול הו, אבאל'ה בוא ללונה פארק נרכב על הסוס הלבן אבאל'ה בוא ללונה פארק תהיה גם אתה חבר'מן

bottom of page