top of page

שיר ישראלי - אושיק לוי-לא הכרתי אותך מתוך: אושיק לוי 1974  מילים: תרצה אתר לחן: נפתלי אלטר


אודיק לוי-לא הכרתי אותך מתוך: אושיק לוי (1974) מילים: תרצה אתר לחן: נפתלי אלטר לא הכרתי אותך מקרוב אך היתה לנו ארץ אחת. בלילה היו אותן הדממות בבוקר השמש הסמיק והיה אז טוב. היתה לנו ארץ אחת ורחוב וחולות וחוף ים ושדרה אני ראיתיך עובר לא אחת סנדליים חומים וחולצה בהירה בהירה בהירה לא הכרתי אותך מקרוב והרוח היתה ותמיד אותה ועכשיו אינני יודע אם טוב או רע לך איפה אתה? מה אתך? היתה לנו ארץ אחת עם בתים לבנים ושדות והרים כן, כמו בשירים הישנים הו, מולדת שלי, ארצי, ושרים ושרים. לא הכרתי אותך מקרוב והרוח היתה ותמיד אותה ועכשיו אינני יודע אם טוב או רע לך איפה אתה? מה איתך?

bottom of page