top of page

שיר ישראלי - גלי עטרי - רק אתמול - מילים: רחל שפירא - לחן: יצחק קלפטר


מילים: רחל שפירא לחן: יצחק קלפטר רק אתמול דרכי היתה ברורה לי, כן לכאורה, משלתי בחיי מישהו צחק עלי מישהו אולי משתעשע על חשבוני מישהו צחק עלי ושלח אותך אלי איך זה הפכת על פיו את עולמי. רק אתמול החופש כה קסם לי, כן לכאורה, הכרתי את עצמי לא יודעת את נפשי זוהר אנושי, בא הציפני עד היסודות לא יודעת את נפשי כי ליבי כבר לא חופשי ככה נשביתי למה לא להודות. רק אתמול מתי, מתי היה זה, כן את הזמן בקושי אזהה אם אתה הוא גורלי אם אתה שלי למה רק חלק קח את כולי אם אתה הוא גורלי אם צילך שואף צילי אל תקח רק חלק קח כבר את כולי. אם אתה הוא גורלי אם אתה שלי למה רק חלק קח כבר את כולי.

bottom of page