top of page

שיר ישראלי - הראל סקעת ונורית גלרון - נפרדנו כך - מילים: לאה גולדברג לחן: מירון מינסטר


מילים: לאה גולדברג לחן: מירון מינסטר נפרדנו כך, היטב היטב חרה לי הערפל בינינו כחומה זאת הטיפה שעל ידי נותרה לי טיפת סגריר ודאי היא, לא דמעה. לדור הזה הבכי הוא כלימה הוא לא יבכה על אהבה גוססת ביום הדין ובלילות החסד אדיש וגא הוא לא יוריד דמעה. נפרדנו כך: הרחוב המה המה דחפני איזה הלך ומנגד הערפל תלוי כהינומה. מאין בליבי חדווה חוגגת, אולי בכל זאת זו היתה דמעה.

bottom of page