top of page

שיר ישראלי - להקת הגמלים - שיר המחשב מילים: מעין אוחנה ודני גפני לחן: מעין אוחנה ודני גפני


אני כזה עתיק, נפל עליי התיק העולם הממוחשב כבד לי על הגב מיום שכאן לבית נכנסה המכונה אני לגור עברתי במחסן שבגינה הייתה לי משפחה מוצלחת וברוכה אישה וילדים כאלה משכילים בחופש הגדול רצו כולם ללמוד בקורס למחשבים, אני אמרתי "טוב מאוד" עברו להם חודשיים, קניתי ת'מחשב הייתי אב נחמד, אוהב ומתחשב עוד לא חלפו יומיים, החלה התפנית ואף אחד בבית עליי כבר לא מביט אני כזה עתיק... הבן שלי עבר לגור עם העכבר הוא ממלמל מתוך שינה קודים של תוכנה ובחצות הליל, בצאת הכוכבים הבת שלי יוצאת לה לטייל באתרים מצאה לה שם חבר, פריק למחשבים והיא כלל לא מבקשת רשות של ההורים האישה שלי גולשת לה שעות באינטרנט ואני כבר מתכנן איך להביא לה את הגט

bottom of page