top of page

שיר ישראלי - יוני רועה - פרי גנך - מילים ולחן: יוני רועה


פרי גנך

מילים ולחן: יוני רועה ליל כוכבים הסהר עלה את שם יושבת בוהה באפלה שעה חולפת יום ושנה ואת עדיין לו מחכה שעה חולפת יום ושנה עודך אובדת שבויה באמונה. את פרי גנך את תבקשי מי לך יאמר ומי לך ישיב מר כאבך רודפים הימים נותרת לבדך רוצה להאמין שהנה קרבה אותה השעה שבה הבטיח לשוב בחזרה. שהנה קרבה אותה השעה שבה הבטיח לשוב בחזרה. בדומיה עוטפת התוגה ובליבך נותרה המשאלה שעה חולפת יום ושנה ואת עדיין לו מחכה שעה חולפת יום ושנה עודך זוכרת ולא מאמינה. את פרי גנך את תבקשי... את פרי גנך את תבקשי מי לך יאמר ומי לך ישיב מר כאבך רודפים הימים נותרת לבדך רוצה להאמין שהנה קרבה אותה השעה שבה הבטיח לשוב בחזרה, שהנה קרבה אותה השעה שבה הבטיח לשוב ולא שב

bottom of page