top of page

שיר ישראלי - יוני רועה - שיר אושר - מילים: רוני סומק - לחן: יוני רועה


אנחנו מונחים על העוגה כמו בובות חתן כלה אנחנו מונחים על העוגה כמו בובות חתן כלה וגם אם תבוא הסכין וגם אם תבוא הסכין וגם אם תבוא הסכין ננסה להישאר באותה הפרוסה

bottom of page