top of page

שיר ישראלי - דורון מזר - טוב שצילצלת הבוקר - חווה אלברשטיין - מיקי יאגי


טוב שצילצלת הבוקר - דורון מזר - מילים - חוה אלברשטיין לחן - מיקי יאגי עיבוד - ננסי ברנדס

טוב שצילצלת הבוקר טוב שאתה עוד זוכר כל השבוע שתקתי לא היה לי עם מי לדבר

טוב שצילצלת הבוקר טוב שזכרת אותי כל השבוע שתקתי לא יצאתי מפתח ביתי

כמה טוב לשמוע קול מוכר שאפשר להפסיק לברוח להפסיק להסתתר כמה טוב לשמוע את קולך שמתחבר

לא מתפקד כבר הרבה זמן לא תאמין שאני אין לי עניין אין לי חשק אין קשר עם עצמי .

כמה טוב לשמוע קול מוכר שאפשר להפסיק לברוח להפסיק להסתתר כמה טוב לשמוע את קולך שמתחבר .

כמה מוזר איך שקול מסוגל לתת לחזק לעזור זה משונה איך שקול משנה והופך את החושך לאור .

bottom of page