top of page

שיר ישראלי -  הפרי שלך - דורון מזר  מילים: מאיר גולדברג  לחן: דורון מזר


הפרי שלך - דורון מזר

מילים: מאיר גולדברג לחן: דורון מזר

טעות מבריקה לא תחזור על עצמה פעמיים מראת הסכין משקפת את פרי שנאתך תפוח אדם מתקלף מעצמו בידייך ואת נושכת את שפתייך כשאני חותך.

שיקרתי מעט ומספיק כדי לקרוא לזה שקר ואת האמנת לי תמיד כמיטב יכולתך תמונת החלום על ריצפת היום יום מתרסקת ואת נושכת את שפתייך כשאני חותך.

הייתי טוב כשהיה לי טוב כשהיה לי טוב להיות איתך את חושבת שאני רקוב מקרוב ומותר לך לחשוב זה הפרי שלך.

טעות מבריקה לא תחזור על עצמה פעמיים מראת הסכין משקפת את פרי שנאתך תפוח אדם מתקלף מעצמו בידייך ואת נושכת את שפתייך כשאני חותך.

שיקרתי מעט ומספיק כדי לקרוא לזה שקר ואת האמנת לי תמיד כמיטב יכולתך תמונת החלום על ריצפת היום יום מתרסקת ואת נושכת את שפתייך כשאני חותך.

bottom of page