top of page

שיר ישראלי - טיפקס - סתם - מילים ולחן: קובי אוז 1997


מרוב דמעות הראיה מתערפלת מרוב מדבקות כבר לא רואים את הדלת מרוב נרות לא רואים כמה אופל מרוב פתקים לא רואים את הכותל מרוב שירים לא שומעים את הקול מרוב תשובות לא עוצרים כדי לשאול מרוב אשמים לא זוכרים מה הפשע מרוב עשיריות לא רואים את התשע סתם זה הכל סתם מתיחה מסרט ישן סתם זה לא נכון אנחנו לא במזרח התיכון מרוב ציניות כבר אין רגשות מרוב הפוכות כבר נגמרו הישרות מרוב ארטיסטיות כבר אין שום צורה מרוב מטאפורות לא מבינים אף שורה מרוב גשרים לא רואים מעבר מרוב סיפורים לא יודעים מה עבר מרוב פרשנות לא יודעים מה קרה פה מרוב דרכים לא רואים מטרה פה סתם זה הכל סתם... מרוב משפטים לא שומעים את המסר מרוב טיפולים לא רואים את השבר מרוב גבולות לא רואים את הגדר מרוב ידידות לא נותר לי אף חבר מרוב צדק לא רואים את החוק מרוב קירבה כבר אין יותר רחוק מרוב כבאים שכחנו מה בוער מרוב הסוואה שכחנו להסתתר סתם זה הכל סתם... מרוב התחלות לא יודעים מה נגמר מרוב הספדים שוכחים מה נשאר מרוב פיצוי לא נמלא את החסר מרוב פרחים לא רואים את הקבר מרוב חמוץ לא יודעים מה מתוק מרוב בכי אין לנו כבר צחוק מרוב מציאות אנחנו בסרט מרוב רעש אין לנו שקט

bottom of page