top of page

שיר ישראלי - חווה אלברשטיין - אף אחד בעצם לא מה שהוא נראה - קובי אשרת - לאה נאור


אף אחד בעצם לא מה שהוא נראה ,

כל אחד הוא גם קצת משהו אחר

המלכים אם תסלחו לי

הם גם ליצנים

בכל ליצן עמוק יש מלך מסתתר

וזה מזל מזל גדול

מה שהמלך לא יכול , אז הליצן יכול .

אף אחד בעצם לא מה שהוא נראה

גם אתה ואת קצת משהו אחר

הילדים אם תבדקו הם קצת מבגרים

כמעט בכל אדם זקן יש ילד מסתתר.

יש פרחים שהם קוצים , קוצים הם גם פרחים ,

למילים שתיקות יש , שתיקה היא גם דיבור ,

בטיפשות אם תסלחו לי יש גם קצת חכמה ,

בכל סיפור ישנה אמת , בכל אמת סיפור ,

וזה מזל מזל גדול ,

אם לאמת כבר אין מילים ,

אז הסיפור יכול ....

bottom of page