top of page

שיר ישראלי - שלמה ארצי - היי ליזה - מילים ולחן: שלמה ארצי


היי ליזה

שלמה ארצי מילים ולחן: שלמה ארצי היי, ליזה כבר לילות שאנחנו נוסעים אלייך בדרך להופעות כל הופעה שלנו מוקדשת ללב שלך כל שיר לנשמה רקדי את השיר הזה היי, ליזה היי, ליזה - גם בהופעה שלנו בעפולה היי, ליזה - היינו חמישה על הבמה אשר חיכו לך היי, ליזה - יש לי ערבות שחמשתנו אוהבים אותך כמו אחד היי, ליזה, ליזה, ליזה אני אוהב אותך כמו כולם אבל באופן מיוחד היי, ליזה - צלמי חמש תמונות לנשמה הבוכייה שלנו היי, ליזה - היינו חמישה על הבמה אבל כולנו היי, ליזה - ראו אותך יושבת בשורה הראשונה עם הדודה והדוד היי, ליזה, ליזה, ליזה אני אוהב אותך כמו כולם אבל הם אוהבים אותך פחות אהבתי את כל החמישה אך, מה לעשות, אני מרגישה שתמיד עלי לבחור תמיד עלי לבחור תמיד עלי לבחור בסדרן שמאחור היי, ליזה - הלילה כבים כל האורות באולם היי, ליזה - הכלים מכוונים, ההופעה הזאת כולה שלך הערב היי, ליזה - גם השיר הזה שלך, אמת, את היפה מכל הנערות היי, ליזה, ליזה, ליזה אני אוהב אותך חייכי אלי בשתי עיניים בוערות היי, ליזה - בחתונה שלך היה עצוב כמו מארש של אבל היי, ליזה - עכשיו אנו כורכים לאט לאט את החבל היי, ליזה - אנחנו נחנקים ואת אפילו לא, לא, לא מנידה עפעף היי, ליזה, ליזה, ליזה תראי איך בדמעות שלי מעיל הגשם שוב נרטב היי, ליזה, ליזה, ליזה תראי איך בדמעות שלי מעיל הגשם שוב נרטב היי, ליזה...

bottom of page