top of page

שיר ישראלי - מאיר בנאי - שירו של שפשף - ניצני - בנאי


מה אני, אני רק בן אדם אני חי ועובד כמו כולם ורואה עתיד וחושב תמיד שהכוונה נותנת אמונה. לא מבין מה קורה וחושב מי שומע את מה שבלב ורואה עתיד וחושב תמיד שהכוונה נותנת אמונה. ואם רק נסתכל אם לא נבהל ונראה לעולם שביחד כולם אז יחד כן ללכת יחד כן ללכת יחד אל האור יחד זה הזמן ביחד ואיתך ביחד לאהוב. אין לי פחד ויש לי תחושה שהדרך תהיה לי קשה אני רואה עתיד אני חושב תמיד שהכוונה נותנת אמונה אני רואה עתיד אני חושב תמיד שהכוונה נותנת אמונה. ואם רק נסתכל אם לא נבהל ונראה לעולם שביחד כולם אז יחד כן כולם ביחד כן ללכת יחד אל האור יחד זה הזמן שיחד ואיתך ביחד לאהוב. מה אני, אני רק בן אדם אני חי ועובד כמו כולם אני רואה עתיד אני חושב תמיד שהכוונה נותנת אמונה.

bottom of page