top of page

שיר ישראלי - אתניקס - ציפור מדבר - מילים: זאב נחמה לחן: זאב נחמה ויועד נבו


את קרובה אל קו הגבול שבויה, קסמו של המדבר את עמוד האש לפני המחנה - בראשית את מסיתה אל קו המים והאש לא תבער את הלהבה והלהב כמו ציפור את חופשיה רוצה לגעת בשמיים כמו ציפור את חופשיה מסיתה אל קו המים ציפור מדבר את קרובה אל קו הסוף צמאה, עורפו של המדבר את מעיין יבש באפיקים צרובים - במדבר את מסיתה אל קו המים והאש לא תבער את האהבה והלהב

bottom of page