top of page

שיר ישראלי - צחי שלמה - ראשונה ואחרונה - מילים: אנדרי אוגליצקי לחן: אייבי קזס


כל השנים ניסיתי להוציא אותך מלבי את כנראה צלקת שתשאר לעולם אצלי אנחנו קשורים כמו ירח וכוכבים כי איתך השברים תמיד נאספים פזמון.. את היית אהבתי הראשונה ותהיי גם האחת האחרונה אין אחת שתפסה את מקומך אז תחזירי אותי לעולמך אני צמא לעוד ממך לא סתם עדיין לא נכנסה לחיי האחת שתתן לי את כל מה שאת נתת כי אנחנו קשורים כמו ירח וכוכבים רק איתך השברים תמיד נאספים פזמון.. את היית אהבתי הראשונה ותהיי גם האחת האחרונה אין אחת שתפסה את מקומך אז תחזירי אותי לעולמך אני צמא לעוד ממך

bottom of page