top of page

שיר ישראלי - אור שרית חדד מתוך הופעה חיה בקיסריה. Light by Sarit Hadad מילים ולחן: HENREE עיבוד: יע


מה שנועד לקרות יקרה כשזה יבוא אתה תראה שזה הכי נכון שזה הכי במקום מה שצריך לראות נראה מה שנסתר עוד יתגלה בזמן הנכון כשיהיה בך מספיק מקום זה כל מה שעובר עלי זה כל מה ששומר עלי אולי עכשיו זה לא כדאי לדעת הכל רק לזכור שאתה יכול גם תינוק צריך ליפול כדי לקום, כדי לגדול ועוד תראה תבין הכל מה שצריך לבוא יבוא עם כל הטוב והרע שבו וזה ישיג גם אותך קללה או ברכה ואור קטן אותך ידריך בין טוב לרע למה שצריך וזה יקרה פתאום וזה ירגיש נכון זה כל מה שעובר עלי זה כל מה ששומר עלי אולי עכשיו זה לא כדאי לדעת הכל רק לזכור שאתה יכול גם תינוק צריך ליפול כדי לקום, כדי לגדול ועוד תראה תבין הכל

bottom of page