top of page

שיר ישראלי - הגשש החיוור - יש לי יום יום חג - מילים ולחן: נעמי שמר


יש לי חג

הגשש החיוור מילים ולחן: נעמי שמר

כשתאלם תרועת הפסטיבלים ילבלבו שירי אהבתי אני יכול לשמוח איך שבא לי וזהו זה החג האמיתי יש לי יום יום חג יש לי חג יום יום יש לי יום יום חג הללויה התינוקות פתאום יודעים ללכת ובני השש יודעים פתאום לקרוא והאופה אופה לי את הלחם וזהו זה החג בהדרו יש לי יום יום חג... הנה היום חלף הלך הגשם ובמרום חמה גדולה תלויה אל החלון חמדת נפשי ניגשת וזהו כל החג - הללויה יש לי יום יום חג... הללויה בגלל דברים כאלה הללויה אני עדיין שר הללויה יום יום ואיזה פלא הללויה לחג שלא נגמר

bottom of page