top of page

שיר ישראלי 0 הגשש החיוור - המנגינה היא שקובעת - יוסי בנאי - יאיר רוזנבלום


כלב נובח פוחד לישון חצי ירח חורץ לשון פנס ברוח ספסל בגן חצי תפוח ואת לא כאן עץ בשלכת קן של ציפור אם את הולכת כבי את האור. הימים חולפים שנה גוועת ורק המנגינה היא שקובעת חרוז בלי קשר רץ בסביבה אישה בלי חשק עושה טובה ילדה עם סרט גורל עיוור תלוש של משכורת פקיד חיוור אחות מוסמכת פריחה בעור אם את הולכת כבי את האור. הימים חולפים... טל על הדשא פרפר שיכור וזוג בחושך קופא מקור דמעה צורבת את החזה את לא אוהבת וזהו זה בדידות מולכת ואין מסתור סכין חותכת ליבי כינור אחות מוסמכת פריחה בעור אם את הולכת כבי את האור.

bottom of page