top of page

שיר ישראלי - משה פרץ - אמא - מילים ולחן - משה פרץ


אמא מתפללת בשבילך ועושה למענך את הטוב שבעולם אמא שיודעת בלי לשאול לא תיתן לך ליפול כשעצוב לך תבוא ותלטף בזרועותיה תתעטף וכשצריך מילה טובה שתחמם את הלב אמא תודה לך על כל מה שלי נתת בכל מה שעשיתי האמנת אותי תמיד על דרך מלך שמת תמיד רצית שיהיה לי טוב אמא מתפללת בשבילך ועושה למענך את הטוב שבעולם אמא שיודעת בלי לשאול לא תיתן לך ליפול כשעצוב לך תבוא ותלטף בזרועותיה תתעטף וכשצריך מילה טובה שתחמם את הלב אמא תודה לך על כל מה שלי נתת בכל מה שעשיתי האמנת אותי תמיד על דרך מלך שמת תמיד רצית שיהיה לי טוב

bottom of page