top of page

שיר ישראלי - רונה קינן - אל בורות המים מילים: נעמי שמר, לחן: נעמי שמר


מאהבתי הלכתי אל בורות המים בדרכי מדבר בארץ לא זרועה מאהבתי שכחתי עיר ובית ובעקבותיך - בנהיה פרועה - אל בורות המים, אל בורות המים אל המעין אשר פועם בהר שם אהבתי תמצא עדין מי מבוע מי תהום ומי נהר רק אהבתי נתנה לי צל בקיץ ובסערת החול הנוראה רק אהבתי בנתה לי עיר ובית היא חיי, והיא מותי מדי שעה אל בורות המים... שם התאנה ושם שתילי הזית ופריחת הרימונים המופלאה שם אהבתי השיכורה ולא מיין את עיניה תעצום לאט לאט

bottom of page