top of page

שיר ישראלי - רייכל גפן - קוצים מילים ולחן: אביב גפן הפקה מוסיקלית: רייכל-גפן שירה: עידן רייכל


קוצים, זה כל מה שנשאר בי הפרחים שאת נתת לי קמלו בינתיים דרכים, בהן אני הלכתי עכשיו חוזר על עקבותי אחרי שלא מצאתי את שחיפשתי לכל אחד יש זכות לחלום סירות נייר במים רציתי רק לשוט הכי רחוק אני אדם משום מקום שמחפש לו רק סיבה לנשום תראי, בניתי לנו בית כשהוא נולד אני נתתי את מה שלא היה לי קוצים, שמזכירים בכוח שלא נותנים לשכוח דוקרים אותנו ולא מרפים

bottom of page