top of page

שיר ישראלי - נטלי כחלון - האהבה של שנינו מילים: גל שריג לחן: חן הררי עיבוד והפקה מוזיקלית: ראובן חיו


עוד לא הספקנו לוותר ולא הצלחנו לדבר אתה רחוק ואני לא מתקרבת עוד לא סגרנו את הכל אני רציתי רק לשאול האם אתה אוהב, כמה אני אוהבת לילות ריקים שאין אותך ימים שלמים ללא זריחה ואיך הכל פתאום נגמר בינינו כל המילים הכי טובות, הרגשות המחשבות היכן היא נעלמה האהבה של שנינו שוב לחפש את האחד שוב להרגיש את הלבד אתה עייף, אני בקושי ונרדמת עוד לא הפכנו את העולם עוד לא עמדנו מול כולם תגיד עכשיו, רק בשביל מה אני נלחמת לילות ריקים שאין אותך ימים שלמים ללא זריחה ואיך הכל פתאום נגמר בינינו כל המילים הכי טובות, הרגשות המחשבות היכן היא נעלמה האהבה של שנינו כל השבילים רק אותך מזכירים עוד שקיעה, ריח מוכר כמה ממך בליבי עוד נשאר מה ישאר למחר לילות ריקים שאין אותך ימים שלמים ללא זריחה ואיך הכל פתאום נגמר בינינו כל המילים הכי טובות, הרגשות המחשבות היכן היא נעלמה האהבה של שנינו

bottom of page