top of page

שיר ישראלי - שני יצהרי - יא בינתי - מילים: טל רביב לחן: תומר בירן


י'בינתי

שני יצהרי מילים: טל רביב לחן: תומר בירן חליק עם הבכי י'בינתי אינתי אחסן מן כולם יא אינתי אף אחד לא שווה את הדמעות, כפרה. חליק עם הבכי י'בינתי מרגישה לא מכאן, מרגישה לא שייכת. העיר הזו קשה, היא תמיד מחייכת. אין לה משקל, היא כמו נוצה, אבל יום אחד יהיה מה שהיא רוצה. לא קבעה ביומן תאריך להצליח, לא קונה חלומות מכל מי שמבטיח. רק לחלום ולזרום יש לה עוד זמן, לדמעות שלה, רצון משל עצמן. ואמא שלה אומרת חליק עם הבכי י'בינתי אינתי אחסן מן כולם יא אינתי אף אחד לא שווה את הדמעות, כפרה. אלוהים בשמיים אוהב איך את שרה. בטוחה בעצמה, שבסוף היא תגיע, נושמת עמוק, מנסה להרגיע, מסתכלת למעלה, מחכה לסימן. לדמעות שלה רצון משל עצמן.

bottom of page