top of page

שיר ישראלי - מי שם - מישה סגל - מילים: אהוד מנור לחן: מישה סגל


קול עובר בחדר האפל בלילה חם בא ונעלם ניגש קרוב קרוב ושר בלחש שותק ונאנח לא מנוחם

מי שם, מי שם מי קורא לי לילה לילה מי שם, מי שם מי קורא בשמי האם זו את אימי אימי

קול נושא המהום תפילה רחוק וריח ים עד שבוקר קם מזכיר לי בית ומאיין באתי בחלק המואר של העולם

מי שם, מי שם...

הלב מכה מישהו בוכה בתוך החדר לידי אך אין איש מלבבי

bottom of page