top of page

שיר ישראלי - שמות רבים לירושלים - דני גרנות על פי הימן הירושלמי - מילים: דן אלמגור לחן: נורית ה


שמות הרבה לירושלים וכל שם נאה מחברו... קרית מלך רם קריה נאמנה משוש כל הארץ עיר בה דוד חנה שמות הרבה לירושלים וכל שם יפה מחברו... יפה נוף, כתר בהרים אריאל, עיר של זהב ואם נבוא, נבוא למנות היום את שמותיה של ירושלים יכלה הנייר ותיבש הדיו ותיגע כל יד והם לא יכלו... נאה מכל, מכל השמות נאה מכל - השם ירושלים.

bottom of page