top of page

שיר ישראלי - ים השיבולים - הגבעטרון - מילים: יצחק קינן לחן: חיים אגמון


ים השיבולים שמסביב על גליו לשוט יצא הרוח. אלף חיוכים אלי שלח האביב, שמש חביבה יצאה לשוח. על המיתרים המפיקים צלילי זהב, הם המזמרים אל מול התכלת. אלף מלאכים השרים שלום לסתיו, נושקים ומלטפים פצעי שלכת. לה לה לה... גם האהבות באור נפלא, שוב פורחות כולן בשדות הזמר, אלף חיוכים שלוחים אלייך, ילדה זר שירים קטף לך משורר. יש אומרים: "נפלא הוא ריחן של אהבות". יש אומרים: "אורן הוא ים של זיו". אלף ציפורים לקולך שיר מזמרות, יפית כה ילדתי מן האביב.

bottom of page