top of page

שיר ישראלי - יגאל בשן - לקראת שבת - מילים: אבי קורן לחן: אבנר צדוק ונדב מדינה מתוך: פסטיבל הזמר לעד


לכה דודי לקראת כלה פני שבת נקבלה... ואבא מסלסל קולו בשירי שבת: "דרור יקרא לבן עם בת" ומפה צחורה נפרשת ודולקים נרות וכהד מן העבר המנגינות חוזרות ומלא פתאום הבית באותן זמירות לכה דודי לקראת כלה שבת מלכה הנה עולה על השולחן חלה, ועולה תפילה שרים כל בני הבית במקהלה גדולה לוחשות שפתיו של אבא ועיניו אורות וכהד מן העבר המנגינות חוזרות ומלא פתאום הבית באותם זמירות

bottom of page