top of page

שיר ישראלי - אניה בוקשטיין ועופר ניסים - ילד או גבר - מילים ולחן: אניה בוקשטיין


כשהילד בא את מתרגשת לקראתו הוא משיב לך נעורים שהוא מביא איתו ובבוקר הוא ילך זה מסוכן כי הגבר שאהבת עדיין כאן כשהוא בא את מחכה לו בחלוק יקר והזמן קצוב אז את ניגשת לעיקר הוא נוגע בך עמוק, עמוק וחם את חושבת על הגבר שנלחם ילד או גבר רק את יודעת עונג ושבר כשאת נוגעת ילד או גבר רק את יודעת את מושכת ככה שבועות וחודשים ולמרות הסבל התמכרת לריגושים מחשיכה את האורות עדיף שכך שיראו את הניצוץ, הניצוץ שבך והבסים ממלאים לך את העורקים בהינף היד את מרימה אל השחקים את רכה וחזקה, כזאת היית את זקוקה להם והם חוזרים תמיד ילד או גבר רק את יודעת עונג ושבר כשאת נוגעת ילד או גבר רק את יודעת

bottom of page