top of page

שיר ישראלי - ליאורה יצחק - הלילה חתונה מילים: הדר שמואלי לחן: עודד דיסטלמן


ירח עלה הדליקו אורות בשווקים של דרמסאלה, יחפה זקופה ויפה את בראש תהלוכה. צמוד לגופך סארי לבן דימעה נוצצת בין העיניים, כל האורחים שמחים ובוכים הוא לוחש לך הבטחה. אהבה היא אור, אהבה היא מים, את היחידה, רואים לו בעיניים. בשבילו את שמש רעש בשכונה! הלילה חתונה,חתונה,חתונה. בסימטאות ובשבילים צעירים עומדים מלכת, בליבם הם שומעים את פעימות אהבתך. הנגנים על הבמה מנגנים שירי גן-עדן, קול חתן, קול כלה, קול ששון וקול תפילה. אהבה היא אור, אהבה היא מים, את היחידה, רואים לו בעיניים. בשבילו את שמש רעש בשכונה! הלילה חתונה,חתונה,חתונה...גדולה.

bottom of page