top of page

שיר ישראלי - סי היימן - למות עם כוכבים מילים ולחן: דן תורן ואלעד שודלר עיבוד והפקה מוסיקלית: אלעד שו


איש ואישה ,לבד על ספה למטה השכנים,לגמרי ישנים הבעל חזר,רעב ומוטרד האישה עייפה,הרים של כביסה והם בוהים ,בוהים קרובים ורגועים בעצם רחוקים מתים עם כוכבים מוסיפה לו עוד מנה בזמן הפרסומים ממשיכה עם הבגדים מכסה את הילדים חוזרים אל התוכנית צוחקים ואז בוכים איך המשתתפים מתאבדים מול השופטים כבים ונשרפים בלמות עם כוכבים למות עם כוכבים למות עם כוכבים הבעל כבר ישן והאישה זה לא ברור צמודה לחיוכים של המנחה שאוהבים וזה נעים נעים רק לכמה רגעים למות עם כוכבים למות עם כוכבים למות עם כוכבים למות עם כוכבים מחר רגע השיא הגמר בנוכחות הנשיא הוא והיא יושבים וככה שוכחים מתים עם כוכבים מתים עם כוכבים למות עם כוכבים ....

bottom of page