top of page

שיר ישראלי - מתי כספי - אז יש - מילים: יענקלה רוטבליט לחן: מתי כספי עיבוד והפקה מוסיקלית: מתי כספי


לגמרי לגמרי מוריד את הכובע מלאכים בכיכר ממריאים חליל הקסמים מנגן בוסה נובה איך אתם לא רואים? באוויר הרוטט ממשק הכנפיים התוכן מחזיק את הכלי בבית התמחוי מגישים צהריים קרן אור במרק שלי כל הדרך אליי מן השמש היא באה למלא את לבי בחדווה אם פלאים שכאלה העין רואה – אז מי יגיד לי שאין בעולם אהבה? צהובים וכחולים השמחה מבקשת וכנף לבנה במחול הביטו איך כל הצבעים שבקשת רוקדים לי בקצה המכחול עולים האורות בכבישי הירח הארץ תזרח שוב מחר הבאתי לך הר אמר האורח לשים לך ליד הנהר אם פלאים שכאלה העין רואה – אז הלב בי צוהל בחדווה כל הדרך אליי מן השמש היא באה מי יגיד לי שאין בעולם אהבה

Start writing your post here. You can insert images and videos by clicking on the icons above.

bottom of page