top of page

שיר ישראלי - אסתר שמיר - דבר איתי - מילים: אסתר שמיר לחן: אסתר שמיר ואפרים שמיר


מילים: אסתר שמיר לחן: אסתר שמיר ואפרים שמיר מתוך "קלף חזק" 1984 ענן כיסה את פני האהבה ענן ביני ובינך אתה שותק מפני שתיקתי ואני מפני שתיקתך ארכין את ראשי מכאב נשימתי כבדה אתה יודע כי היית כוזב ומרכין את ראשך. דבר איתי - יש עננים שמתפזרים מהר דבר איתי - יש דברים שנסלחים במילה דבר איתי - כל רגע שעובר הוא רגע מחילה ענן כיסה את פני האהבה ענן ביני ובינך כמו מטר שבוי באויר מחכה לאות סערה. מה יהיה עכשיו? מה יפנה את הדרך? דבר איתי כל עוד אפשר לכעס אין ערך.

bottom of page