top of page

שיר ישראלי - סופה - מתי יבוא סופה? (להקת חיל הים, 1968) מילים: יענקל'ה רוטבליט לחן: סשה ארגוב


סופה - מתי יבוא סופה? הים יצא לפתע במחול שדים ואנו גמדים תועים בלילה קר ביער של גלים נסער והספינה גונחת עייפה ורוח של סופה שואגת מייבבת... סופה - מתי יבוא סופה? הים שואג בזעף של רוחות וכפור חוגג כמו שיכור ומאיים הוא כי - אותנו על שרטון יקיא והגלים - עולים מתהוללים יחדיו משתוללים עם גשם בשמיים. סופה - מתי יבוא סופה? מתי יחדל הים הזה סביב לרגוש ובחימה לגעוש מתי יפוג קצפו של שר הים בזעפו ושוב הים ינוח מנוחם כחול ומנומנם בשמש מלטפת...

bottom of page